Doelstelling - KBO Sint-Michielsgestel

Ga naar de inhoud

Doelstelling

Wat is de KBO?
KBO afdeling Sint Michielsgestel is een zelfstandige organisatie die aansluit bij de wensen en behoeften van de leden. Waar leden zich ook nuttig kunnen maken op basis van hun ervaringen, kennis en kwaliteiten.
KBO afdeling Sint Michielsgestel wil ook in de komende jaren een aantrekkelijke organisatie zijn en blijven voor alle senioren van Sint Michielsgestel. Zij wil activiteiten ontplooien die de volwaardige participatie van de senioren in de samenleving bevorderen: zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.
De KBO is een organisatie van en voor senioren die tal van activiteiten ontplooit, en bijna 800 leden telt. De vereniging is toegankelijk voor alle 50-plussers. Als lokale afdeling maken we deel uit van KBO-Brabant, die met ca. 125.000 leden een van de grootste landelijke seniorenverenigingen is. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen.

KBO afdeling Sint Michielsgestel acht het ook van belang dat steeds meer 50-plussers het nut van de organisatie inzien. Enerzijds als zijnde hun belangenbehartiger, anderzijds als aanbieder van diensten en producten die aansluiten bij de wensen en behoeften van de leden.
Secretariaat KBO Sint-Michielsgestel
Torenstraat 122
5271 GA Sint-Michielsgestel
Tel. 073 5512314
Terug naar de inhoud