Geschiedenis - KBO Sint-Michielsgestel

Ga naar de inhoud

Geschiedenis

Wat is de KBO?
De historie van de Katholieke Bond van Ouderen gaat terug tot begin vijftiger jaren van de vorige eeuw. Geleidelijk aan werden toen in Brabantse steden en dorpen plaatselijke Bonden voor Bejaarden en Gepensioneerden opgericht.
In oktober 1962 volgde Sint Michielsgestel. Tijdens de oprichtingsvergadering hebben zich meteen al vijftig leden aangemeld.
Dit was het begin van een actieve en bloeiende vereniging, waar leden samenkwamen om te kaarten , dammen en biljarten.
In de loop van de jaren zijn er steeds meer en ook uiteenlopende activiteiten bijgekomen.
Huize Adrianus
Ontspanning en daarmee het bevorderen van onderlinge en sociale contacten is één van de twee hoofddoelstellingen van onze KBO. De andere is de individuele en collectieve belangenbehartiging.

Bij het vijftigjarig jubileum dat we in 2012 vierden telde onze vereniging 850 leden.
De KBO is vast geworteld in onze plaatselijke gemeenschap, en daarin niet meer weg te denken. Dit is bereikt door de grote inzet en de betrokkenheid van allen die zich met onze KBO verbonden voelen.
Vaandel KBO
Secretariaat KBO Sint-Michielsgestel
Torenstraat 122
5271 GA Sint-Michielsgestel
Tel. 073 5512314
Terug naar de inhoud