Laatste nieuws - KBO Sint-Michielsgestel

Ga naar de inhoud

Laatste nieuws

FOTO'S

Foto's Kerstviering / Toneeluitvoering
16 en 17 december 2022

Foto's Algemene Ledenvergadering 18-03-2022

Foto's Vrijwilligersbijeenkomst 18-09-2021
<<klik hier>>

Foto's opening De Ontmoeting 19-09-2020

Foto's Seniorencarnaval 23 februari 2020

Foto's Kerstviering 20 december 2019

Algemene Jaarvergadering 18 maart 2022 in de Meander
 
We starten de middag om 13.00 uur met koffie/thee en iets lekkers. Inloop tussen 13.00 en 13.30 uur. Om 13.30 uur begint dan de vergadering. Deze zal ongeveer een uur duren.

De AGENDA van de Algemene Ledenvergadering van 18 maart 2022 is als volgt:

1.    Opening door de voorzitter
2.    Mededelingen
3.    Verslag besluiten schriftelijke jaarvergadering van 25 mei 2021
4.    Jaarverslag van de secretaris 2021
5.    Financieel verslag 2021
6.    Verslag kascommissie
7.    Samenstelling kascommissie
8.    Begroting 2022
9.    Vaststellen contributie 2023
10.  Eigen Home
11.  Vrijwilliger van het jaar 2020 en 2021
12.  Bestuursverkiezing
13.  Rondvraag
14.  Sluiting

Ontspanningsgedeelte
Tussen 14.30 en 15.00 uur wordt u vervolgens getrakteerd op een gezellig stukje muziek van Kees Keetels en ontvangt u een hapje en een drankje.
Rond de klok van drie uur is de b├╝hne vrij voor Hans Verbaarschot. Hij neemt u mee terug in de tijd als Bolletje Pretvet.
Bolletje Pretvet komt uit een groot gezin. Vader, moeder, 7 jongens, 7 meisjes, een oom en een tanteke die nog inwonen. Bolletje vertelt hoe het er vroeger bij hen thuis aan toe ging. Hoe er een varken geslacht en ingewekt werd. Hoe zaterdags het badritueel er uit zag enz. enz. Verder vertelt Bolletje graag over zijn ome Driek en tante Nel, over Lourdes, de pastoor, de bedevaart, zwemles enz. enz.
Na het optreden van Hans is er weer muziek van Kees, met hopelijk de gelegenheid om te dansen. Wij zorgen weer voor een hapje en een drankje en tegen het einde van het programma nog voor een worstenbroodje.

Secretariaat KBO Sint-Michielsgestel
Torenstraat 122
5271 GA Sint-Michielsgestel
Tel. 073 5512314
Terug naar de inhoud